دسامبر 10, 2021

دانلود مسابقات: UFC 269:Oliveira vs. Poirier

☑️زمان برگزاری رویداد یکشنبه 21 آذرماه ☑️کارد مقدماتی رویداد:شروع از ساعت 02:30 بامداد ☑️کارد اصلی:شروع از ساعت 06:30 بامداد رویداد یو اف سی 269 بیست یکم […]