دسامبر 10, 2021

دانلود مسابقات: UFC 269:Oliveira vs. Poirier

☑️زمان برگزاری رویداد یکشنبه 21 آذرماه ☑️کارد مقدماتی رویداد:شروع از ساعت 02:30 بامداد ☑️کارد اصلی:شروع از ساعت 06:30 بامداد رویداد یو اف سی 269 بیست یکم […]
نوامبر 6, 2021

دانلود مسابقات: UFC 268: Usman vs. Covington 2

زمان برگزاری رویداد یکشنبه 16 آبان ماه کارد مقدماتی رویداد:از ساعت 03:30 بامداد کارد اصلی:از ساعت 05:30 بامداد  یو اف سی 268  از ساعت 3:30 دقیقه […]