رویداد بزرگ یو اف سی در این بخش قرار خواهند گرفت.

دسامبر 10, 2021

دانلود مسابقات: UFC 269:Oliveira vs. Poirier

☑️زمان برگزاری رویداد یکشنبه 21 آذرماه ☑️کارد مقدماتی رویداد:شروع از ساعت 02:30 بامداد ☑️کارد اصلی:شروع از ساعت 06:30 بامداد رویداد یو اف سی 269 بیست یکم […]
نوامبر 6, 2021

دانلود مسابقات: UFC 268: Usman vs. Covington 2

زمان برگزاری رویداد یکشنبه 16 آبان ماه کارد مقدماتی رویداد:از ساعت 03:30 بامداد کارد اصلی:از ساعت 05:30 بامداد  یو اف سی 268  از ساعت 3:30 دقیقه […]
اکتبر 29, 2021

دانلود مسابقات: UFC 267:Blachowicz vs. Teixeira

زمان برگزاری رویدادشنبه 8 آبان ماه کارد مقدماتی رویداد:از ساعت 18:30غروب کارد اصلی:از ساعت 21:30 شب رویداد یو اف سی 267 شنبه 8 آبان ماه از […]
ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات UFC 76: Knockout

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات UFC 75: Champion vs. Champion

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات UFC 74: Respect

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات UFC 73: Stacked

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات UFC 72: Victory

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات: UFC 71:Liddell vs. Jackson

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات: UFC 70: Nations Collide

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات: UFC 69: Shootout

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات: UFC 68: The Uprising

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات: UFC 67: All or Nothing

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات: UFC 66: Liddell vs. Ortiz

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات: UFC 65: Bad Intentions

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات: UFC 64: Unstoppable

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات: UFC 63: Hughes vs. Penn

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات: UFC 62: Liddell vs. Sobral

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات: UFC 61: Bitter Rivals

ژانویه 4, 2021

دانلود مسابقات: UFC 60: Hughes vs. Gracie