این پست تست میباشد.

رویداد یو اف سی فایت نایت 183 یکشنبه 25 ابان ماه در امریکا ،ایالت نوادا ، شهر لاس وگاس(UFC APEX) برگزار خواهد شد.رویدادی که در مبارزه ی اصلی آن، دردسته ی سبک وزن (۷۰ کیلوگرم)، “پاول فلدر – رافائل دوس آنجوس” در برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت.رکورد مبارزاتی دوس انجوس 29 پیروزی -13 شکست میباشد و در مقابل پاول فلدر 17 پیروزی -5 شکست را در کارنامه ی مبارزاتی خود رقم زده است.سایر کارد مبارزاتی این رویداد را در عکس پایین میتوانید مشاهده کنید.
ساعت برگزاری رویداد:
کارد مقدماتی: یکشنبه 00:30 بامداد
کارد اصلی یکشنبه3:30 بامداد

رویداد یو اف سی فایت نایت 183 یکشنبه 25 ابان ماه در امریکا ،ایالت نوادا ، شهر لاس وگاس(UFC APEX) برگزار خواهد شد.رویدادی که در مبارزه ی اصلی آن، دردسته ی سبک وزن (۷۰ کیلوگرم)، "پاول فلدر - رافائل دوس آنجوس" در برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت.رکورد مبارزاتی دوس انجوس 29 پیروزی -13 شکست میباشد و در مقابل پاول فلدر 17 پیروزی -5 شکست را در کارنامه ی مبارزاتی خود رقم زده است.سایر کارد مبارزاتی این رویداد را در عکس پایین میتوانید مشاهده کنید.
 
ساعت برگزاری رویداد:
کارد مقدماتی: یکشنبه 00:30 بامداد
کارد اصلی یکشنبه3:30 بامداد

 

 

 

برچسب ها
#برنامه_نویسی #طراحی_سایت #علی_رحمت_پور